Játékszabályzat

Játékszabályzat

Ötlet Mozaik – Építési bajnokság 2018 játékszabályzat

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az IQ Press Lapkiadó Kft. (1037 Budapest, Lajos u. 74-76., cégjegyzékszáma: 01-09-679773, továbbiakban IQ Press) által a www.epitesibajnoksag.hu weboldalon üzemeltetett Ötlet Mozaik Építési bajnokság 2018 elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója az IQ Press Lapkiadó Kft. (továbbiakban: IQ Press).

A Pályázatra jelentkező és/vagy a szavazáson részt vevő személy a részvétellel vagy szavazással minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremények felajánlói, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről az IQ Press nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Pályázat leírása

Az Építési bajnokság négy kategóriában kerül megrendezésre:

 1. Építés a házon belül és kívül
 2. Festés, lakásdekoráció
 3. Kert
 4. Bútor

Minden kategóriában saját kezűleg készített alkotásokkal lehet pályázni. A pályázatokat szakmai fórum (az Ötlet Mozaik szerkesztősége) bírálja el, és kategóriánként kiválasztják a legjobb alkotót, aki díjazásban részesül. A legtöbb közönség szavazatot kapó alkotó Közönség-díjban részesül.

A regisztrált szavazók is részt vesznek egy nyereménysorsoláson, ily módon ők is részesei lehetnek a játéknak.

 

 1. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2018. június 6. és 2018. augusztus 31. között zajlik.

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni a Pályázat első napjának 0.00 órájától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

 

 1. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • a www.otletmozaik.hu weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,
 • hozzájárulás, hogy az IQ Press közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Pályázót megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.
 • Hozzájárulás, hogy a jövőben mind a pályázati anyaga, mind a nyertes pályázó személye megjelenhet az Ötlet Mozaik magazinban, illetve egy jövőbeni Építési bajnokság pályázatok kommunikációja során.
 • egy Pályázó egy e-mailcímről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a www.epitesibajnoksag.hu weboldalon, és vehet részt a Pályázatban.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt az IQ Press-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 

 1. Nyeremény

A Pályázat nyereménye kategóriánként (szakmai és közönségdíjas is egyaránt):

1 db BLACK + DECKER szerszámcsomag mely tartalmaz:
– Black+Decker BCK 31 S1S gépcsomag

– Black+Decker WM 825 munkapad

1 db 1 éves Ötlet Mozaik előfizetés

5 db Baumit ajándékcsomag

A szavazók között kisorsolunk 1 db, 2 fős, 2 éjszakás, wellness hétvégét félpanziós ellátással, Superior szobában történő elhelyezéssel a Hotel Divinusban ***** (Debrecen) . A voucher felhasználható: 2018. december 31-ig.

Nyertes az a személy, aki a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján a nyereményre jogosult Pályázó.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során az IQ Press és a Nyertes kötelesek együttműködni.

Az IQ Press vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. Az IQ Press nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Az IQ Press az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

 

 1. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

A pályázatok elbírálása 2018. szeptember 1-14. között történik.

A pályázatok zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A zsűri tagjai:

Palcsek Zsuzsa, főszerkesztő, DIY portfólió vezető

Jodal Béla, Ötlet Mozaik, vezető szerkesztő

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény az IQ Press tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Az IQ Press a zsűri tagjainak megváltoztatási jogát fenntartja.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen vagy telefonon értesítjük a döntést követő 5 munkanapon belül.

Az IQ Press a nyertesek nevét és lakóhelyét a város megnevezésével az Ötlet Mozaik magazin 2018/novemberi lapszámában és a www.otletmozaik.hu weboldalon teszi közzé.

 

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni az IQ Press-szel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az IQ Press-t semmilyen felelősség nem terheli.

A Pályázók a nyereményeket személyesen vehetik át, vagy postai úton kapják meg 2018. október 31-ig.

A szavazók között kisorsolt wellness hétvége voucher postai úton kerül kézbesítésre.

Amennyiben a nyereményt nem veszik át, úgy azt az IQ Press Lapkiadó Kft-nél (1037 Budapest, Lajos u. 74-76. IV.em) vehetik át 2018. november 30.-ig. Ebben az esetben a nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről az IQ Press-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát az IQ Press részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy az IQ Press a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

 

 1. A szavazás időtartama

A pályázati lehetőség mellett a beküldött pályázatokra szavazni is lehetséges. A szavazás 2018. június 6. napján 00 óra 00 perctől 2018. szeptember 10. napján 24 óra 00 percig tart.

 

 1. A szavazás nyereménye

A szavazásban a következő nyeremény kerülnek kisorsolásra:

Egy darab, 2 fős, 2 éjszakás, wellness hétvége félpanziós ellátással, Superior szobában történő elhelyezéssel a Hotel Divinusban ***** (Debrecen). A voucher felhasználható: 2018. december 31-ig.

 

 1. A szavazásban történő részvétel feltételei

A szavazásban minden magyar természetes személy (továbbiakban ”Szavazó”) részt vehet. . A szavazásban e-mail címmel, vagy facebook profillal való regisztrálást követően lehet részt venni.  A Nyereményjátékban facebook profillal történő szavazással egyidőben a szavazó elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak az adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez. A játék időtartama alatt az online felületen egy Szavazó egy nap egy pályázatra egy alkalommal adhat le szavazatot egy IP címről. Azon Szavazók és szavazataik, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Az IQ Press a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a játékból. Amennyiben a Szavazó nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban az IQ Press mindennemű felelősségét kizárja. A Szavazók a regisztrációjuk során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, az IQ Press érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése) az IQ Press-t semmilyen felelősség nem terheli. A szavazatokat a játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében az IQ Press megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Szavazó bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Szavazót a játékból kizárhatja. A játékból ki vannak zárva az IQ Press, valamint a játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A játékból – az IQ Press megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Szavazók, akik a játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Szavazók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben az IQ Press-nek okoztak.

A Szavazó kijelenti, hogy a Szavazásra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A szavazás menete

Az IQ Press a nyereményjátékban történő részvételt szavazáshoz köti, melynek során minden Szavazónak legalább egy alkalommal, legalább egy kategóriában szavaznia kell valamely, a  www.epitesibajnoksag.hu weboldalon látható alkotásra.

A Szavazók kizárólag online jogosultak szavazni a www.epitesibajnoksag.hu weboldalon keresztül. Az online felületen történő szavazás esetén egy Szavazó csak egy alkalommal jogosult regisztrálni a játékba, szavazatát 24 óra alatt egy IP címről egy pályázatra egy alkalommal adhatja le, azaz minimum egy, maximum négy alkotásra szavazhat.

 1. A nyertesek sorsolása

Az IQ Press a játék teljes időtartama alatt, azaz 2018 június 6. napján 00 óra 00 perctől 2018. szeptember 10. napján 24 óra 00 percig beérkezett érvényes szavazatok közül 2018.szeptember 12. napján a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (randomgenerátor segítségével), összesen a 10. pontban szereplő nyeremények számával megegyező nyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne az IQ Press irodája, 1037 Budapest, Lajos u. 74-76. IV emelet. Az IQ Press a sorsoláson összesen 5 tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes szavazata bármely okból érvénytelen, illetve a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a játékból kizárásra kerül. A sorsoláson a játék időtartama alatt szavazó minden Szavazó az összes, érvényes szavazatának a számával megegyező pályázattal vesz részt. A sorsolás tehát nem a regisztráció, hanem a szavazatok alapján történik. A sorsolásban minden szavazat ugyanakkora eséllyel vesz részt.

 

 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A nyeremények másra szabadon átruházhatóak, azonban készpénzre nem válthatóak, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos. Az IQ Press a nyertes Szavazót 2018. szeptember 14.-ig értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen. A Szavazók az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes Szavazó köteles az értesítést 7 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes Szavazó az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és az IQ Press jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a nyereményt átadni. A nyertes Szavazó nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben a regisztrációja a 11. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül. A nyertes Szavazónak a nyereményt az IQ Press postai úton juttatja el a Szavazó által megadott magyarországi címre, vagy a Szavazó a nyereményt egy előre egyeztetett időpontban is átveheti az IQ Press irodájában. A nyertes Szavazó köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Szavazó nem tesz eleget, úgy ezen körülmény az IQ Press terhére nem értékelhető. Az IQ Press a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Az IQ Press kizárja a játékból azt a Szavazót, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációján, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Szavazó egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Szavazó téves adatszolgáltatásából eredően az IQ Press-t semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Adatkezelés

A nyereményjátékban és a szavazásban a játékosok és szavazók (továbbiakban, ahol a jelen szabályzat játékost és nyereményjátékot említ, az alatt értelemszerűen érteni kell a szavazót és szavazást is) személyes adatainak kezelése és feldolgozása a következő adatokra terjed ki: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. A játékosoknak a nyereményjátékban történő részvételhez a regisztrációs adatokon kívül más adatokat nem kell megadniuk. Ezen adatokat az IQ Press Kft. bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak a nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezeli. A játékos a nyereményjátékban történő részvétellel hozzájárul a játék lebonyolítása során készített fényképek, egyéb felvételek nyilvánosságra hozásához, illetve hozzájárul a felvételek felhasználási jogának harmadik személy részére történő átengedéséhez.

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázók személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik az IQ Press Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-96681/2016.), és azokat az IQ Press Kft. meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a Pályázatra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig kezelje;
 • a Pályázat során beküldött harmadik személyeket mutató fényképeket 2018. december 31.-ig otletmozaik.huweboldalon, illetve az Ötlet Mozaik című magazin 2018., illetve 2019. évi lapszámaiban, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzétegye. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.
 • a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Pályázó(k) nevét az Ötlet Mozaik című magazin 2018 évi novemberi lapszámában kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzétegye;
 • a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes (Pályázó(k) képmását, hangját ekként rögzítse, és kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében nyereményt biztosító vállalkozások részére továbbítsa;

A Pályázaton való részvétellel a Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy az IQ Press Kft. a megadott elérhetőségein megkeresse őket. Amennyiben valamely Pályázó adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy írásban postai úton a az IQ Press Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. IV. emelet címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Pályázatból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

 

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az IQ Press nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az IQ Press-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

Az IQ Press a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

Az IQ Press kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, az IQ Press-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az IQ Press a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az IQ Press nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Az IQ Press nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az IQ Press-szel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden az IQ Press által megkövetelt intézkedést megtenni, és az IQ Press-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az IQ Press-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 1. Egyéb

Az IQ Press fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 90 napig elérhető a www.otletmozaik.hu weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a mozaik@iqpress.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

Kelt: Budapest, 2018. május. 10.