Adatvédelem

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az IQ Press által indított egyéb játékokon résztvevők adatainak kezelése

 Az IQ Press által a kiadványaiban vagy weboldalain, vagy egyéb módon és helyen megjelent pályázatokon, játékokon résztvevő Felhasználók a pályázati felhívásban szereplő módokon pályázhatnak. A Felhasználók adatait IQ Press a nyertesek kisorsolása céljából gyűjti.

 adatkezelés célja:

 • kapcsolatfelvétel a nyertessel
 • nyeremény kiküldése, átutalása
 • jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (jövedelem számfejtése, adóelőleg levonása, hatósági adatszolgáltatás)

 kezelt adatok köre:

 • név
 • születési név (kizárólag, ha erre jogszabály kötelezi)
 • anyja neve (kizárólag, ha erre jogszabály kötelezi)
 • születési hely (kizárólag, ha erre jogszabály kötelezi)
 • születési idő (év, hónap, nap) (kizárólag, ha erre jogszabály kötelezi)
 • cím
 • telefonszám (kizárólag kapcsolatfelvétel céljából)
 • e-mail cím (kizárólag kapcsolatfelvétel céljából)
 • adóazonosító jel (kizárólag, ha erre jogszabály kötelezi)
 • taj szám (kizárólag, ha erre jogszabály kötelezi)
 • állampolgárság (kizárólag, ha erre jogszabály kötelezi)

 adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése, kötelező jogszabályon alapuló  adatkezelés időtartama: a nem nyertes Felhasználók adatait a sorsolást követő 30 napig, a nyertes Felhasználók adatait jogszabályban meghatározott ideig  adattárolás módja: elektronikusan

 Tekintettel arra, hogy jogszabály írhatja elő az adatok egy részének nyilvántartásba vételét és megőrzését, ezen adatok törlését a Felhasználó nem kérheti. Felhasználó a kizárólag kapcsolatfelvétel céljából megadott adatai törlését kérheti, ezekre adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A GDPR 13. cikkének megfelelve IQ Press jelen szabályzat útján is kifejezetten tájékoztatja Felhasználóit, hogy az érvényes pályázat feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása. IQ Press a nyertes Felhasználói nevét és lakóhelyének városát, illetve Budapest esetében a kerületet kiadványaiban közzéteszi, közzéteheti.